måndag 21 december 2009

Fredrik in your pocket

Här finns Fredriks jultal att ladda ned.

Det handlar en del om globalt politiskt ledarskap och att det krävs träning för att kunna fatta gränsöverskridande politiska beslut.
- Vi vinner inflytande på det sätt som världen måste kunna fatta beslut, säger Fredrik och börjar tala om alternativet: tröttheten på demokratin. Han beskriver ett besök i Europaparlamentet och en klimatdiskussion där.
- Mest kritisk av alla var en svensk miljöpartist.

Miljöpartisten kunde berätta vem han tycker leder klimatfrågorna och det var vetenskapsmännen.
- Det där har mänskligheten hört förut, säger Fredrik och fortsätter resonemanget. Om inte folk förstår det bästa för dem är alltid någon beredd att sätta lite fart och kraft bakom orden.

Nu diskuteras om världens ledare har lyckats eller misslyckats. Men världens ledare är inte helt lika.
- Har jag och Robert Mugabe samma uppgift, undrar Fredrik, ska våra insatser bedömas lika?
Mötets konflikt var inte rika mot fattiga.
- Detta var i såna fall demokratiernas ambitioner mot diktaturernas arrogans.

Inga kommentarer: