torsdag 4 juni 2009

Värsta slutdebatten

Slutdebatten som pågår just nu är väldigt rörig. Väldigt.

Marita Ulvskog använder härskartekniker. De flesta avbryter varandra.

Gunnar bashar de tre vänsterpartiernas klimatpolitik.
- Er politik är höga löften men noll resultat.

Och det är sant. Det är lätt att lova och säga höga siffror men det är inte enkelt att genomföra politiken. Och sen är det här med procent och procentenheter, 40 procent eller 80 procent. Det är förvirrat.

Uppdaterat: Andreas Carlgren är inne på samma linje.

Inga kommentarer: