tisdag 2 juni 2009

Skog och klimat


- Ska vi ha ett stort och brett avtal måste alla parter rucka lite på sig. Men just nu är det oruckbart, säger Lars-Erik Liljelund och förklarar hur viktigt det är att avskogningen stoppas och ett kolsnålt skogsbruk behövs. Skogen som kolsänka kommer finnas med i avtalet menar han.

Anledningen till att vi sitter i ett växthus på Djurgården är att Skogsindustrierna har seminarium om nyckeln till framgång i Köpenhamn. Swedish Wood Effect heter initiativet. Hm. Kan fastna i spamfiltret med det namnet. Men tänket är positivt.

Inga kommentarer: