onsdag 17 juni 2009

Maud vs Mona om klimat


- Vi har ett samlat alternativ, säger Mona Sahlin.
- Det är inte fel på höga ambitioner. Felet är när man inte berättar hur det ska uppnås, säger Maud Olofsson och frågar om de 9 miljoner ton i minskade utsläpp som de föreslår ska hända.
Svaret är investeringsprogram, förklarar Sahlin men berättar inte att de själva tänkt ta bort det gamla programmet. Och hon svarar inte om vilka skatter de tänker höja för att spara sina ton. Eller varför hon vill lägga skattepengar på investeringar som redan är lönsamma.
- Om man ska vara trovärdig måste mål och medel hålla ihop, säger Maud.

Inga kommentarer: