tisdag 2 juni 2009

Byt mat - inte klimat

Staffan Anger och jag skriver i VLT om mat och klimat.

Vi skriver om att köttet pekas ut som klimatbov - men vad är den politiska lösningen?

"För oss är det stor skillnad på vad som är politiskt och privat. Du måste själv ta ansvar för vad du äter. Skillnaden ­mellan moderata förslag och vänsterförslag är tydlig. Vänstern föreslår en köttskatt. Köttskatten är bara till för att öka priset sam­tidigt som nästan hälften av EU:s budget går åt till att subventionera så att köttet blir billigare. Det är inte ­bara dumt, det är dyrt också. Och effekten blir inte stor."

Inga kommentarer: