onsdag 26 november 2008

Glittra min värld

Tänkte berätta om vad som hände i Brasilien lite mer. Anledningen till att jag åkte dit var för att göra ett inlägg följt av debatt. Det vara bara så att debatten inte blev av. Men inlägget i korthet kommer här.

Efter tack och artigheter och rätt gräsligt uttal av efternamn – från både panelens ordförande och från mig hölls anförandet.

En superkort version här: Världen behöver mer frihet, frihandel och mänskliga rättigheter för att komma till rätta med klimatfrågorna utan att hindra länder från att utvecklas. Förnyelsebart och hållbart producerade biobränslen är en del av lösningen. Jordbruksmarknaden måste liberaliseras. Och om vi inte gör något blir inget gjort.

Här nedan kommer ett längre referat:

Det är en fantastisk möjlighet för mig att vara med i mötet och få tala som representant från EU.

Världen:
Visar en bild från NASA, som föreställer världen om det var dag överallt samtidigt.
- Från det här avståndet ser alla länder rätt lika ut. För att se skillnaderna tydligare måste vi se samma bild på natten.

Bilden efter visar hela världen på natten.
- Vi ser bristen på elektricitet och energi i vissa delar i världen. Vi ser ljusen där det är utvecklat och har tillgång till energi. Vi har möjligheten att förändra den här bilden och få världen att glittra.

Svåröversatt men så här blir det på engelska: We have the possibility to change this picture and make it sparkly all over.

Förändra världen:
Hållbar utveckling är grunden. Klimatförändringarna är vår största utmaning, vi måste samarbeta globalt, förnybar energi spelar en viktig roll och detta sammantaget ger oss en möjlighet att göra fattigdom till historia.

Oavsett vilka partier vi representerar så har det gemensamt att vi vill förändra världen, men sättet att genomföra det är vad som skiljer oss åt.

Tar upp att Brasilien och Sverige länge, sen oljekrisen, arbetar med miljö och förnybart och att det inte längre ses som alternativ utan är en verklig del i våra energisystem.

Berättar om vår etanolanvändning och EU-målen och andra generationens drivmedel.

- Tids nog kommer fossila bränslen ersättas av förnyelsebara. Det händer redan. Men produktionsmetoden är viktig. Produktionen får inte konkurrera med matproduktion. Biobränslen erbjuder både stora möjligheter och stora utmaningar.

Certifiering:
Vi är oroade över kundernas brist på förtroende för hållbarheten i produktionen. Vi måste sätta höga miljökrav om vi ska sätta höga mål för användningen av förnybart.

Just nu arbetar europaparlamentet, kommissionen och rådet med att ta fram en certifiering av biobränslen. De ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.
- Men certifieringen får inte bli ett handelshinder. Produktionen måste följa standards och motverka avskogningen. Sverige jobbar redan för att hindra kriterierna från att hindra handeln. Vi betonar också att de ska vara relevanta, rättvisa och utan protektionistiska delar.

Frihandel:
- Frihandel av hållbara biodrivmedel är en av våra huvudprioriteringar.

Jag tar upp att utvecklingsländer tjänar på friare jordbruksmarknader och att vi vill ta bort tullar på miljövänliga produkter.

Mänskliga rättigheter:
Frihandel och miljöengagemang är också bra för utvecklingen av mänskliga rättigheter. Sen FN-konferensen i Stockholm 1972 har vi betonat kopplingen mellan miljö och att uppnå framgång och utveckling för länder, särskilt i tredje världen.

Jordbrukssubsidier ger låg produktion och underinvesteringar i utvecklingsländer. Exportrestriktioner i utvecklade länder leder till globala brister på jordbruksprodukter.
- Det finns också en jämställdhetsfråga här. Många kvinnor i utvecklingsländer är bönder. Större frihet på jordbruksmarknaden leder alltid till mer jämställdhet.

Detta prioriteras av vår biståndspolitik.
- Det finns inte en brist på mat i världen, det är brist på frihet.

2009:
Det tar oss till EU-ordförandeskapet 2009. Då träffas vi också i Köpenhamn för att komma överens. Tillsammans jobbar vi hårt för att nå ett internationellt avtal, det är en prioriterad fråga för EU.

Det är möjligt att minska utsläppen och öka BNP, det är Sverige levande bevis på. För Sverige är det särskilt viktigt att ta upp flexibla mekanismer, CDM-projekt och minskad avskogning som är kostnadseffektivt för att minska utsläppen.

Slutligen:
Klimatförändringar och energibehov är våra utmaningar.

- För mig är det här en fråga om företagsamhet, frihandel och mänskliga rättigheter.

- Och det är vårt ansvar som politiker att försöka förändra världen. Idéer spelar roll men det är människor som gör skillnad.

Inga kommentarer: