måndag 10 november 2008

Biogas Gotland


Hos Magnus på Gudings gård.
- Vi är kravbönder, säger han och förklarar skillnaden mellan handelsgödsel och naturgödsel. Det handlar om nitratkvävet.
- Näringskoncentratet vi får fram är bättre. Men ännu är det inte ok hos krav.

Inga kommentarer: