torsdag 15 maj 2008

Vatten & luft

Nu är det snart bara ett försvarsutskottsärende kvar att debattera innan vi i Miljö- och jordbruksutskottet släpps upp i talarstolen.

Det är ett spretigt motionsbetänkande om vatten- och luftvård som vi ska prata om. Alltså inga förslag från regeringen utan bara uppsamling av motioner från allmänna motionstiden.

Min ambition är att få in ett katapultduschgolv och en kombinerad tvättmaskin och toalett i mitt anförande.

Och sen hoppas jag hinna till Vällingby och medborgardagen som handlar om miljö. Blir tight men jag har ringt och förvarnat.

Inga kommentarer: