måndag 12 maj 2008

Morphic


Kurt visar det egenbyggda vindkraftverket utanför kontoret. Elektrolysören står i huset bakom.

Inga kommentarer: