onsdag 7 maj 2008

Premiärministertal

Premiärminister Janez Jansa talar nu om det Slovenska ordförandeskapet och Europas framtid.

Först ut i talet är det nyare fördraget.
- Vi tror att mer än 50-procent har ratificerat fördraget innan sommaren, säger han.
Ratificera betyder att staten helt enkelt godkänner fördraget så att det börjar gälla.

Han talar om att EU måste bli bättre för att möta de nya målen i globaliseringens tidevarv. Det handlar om avvägningen mellan det sociala, ekonomiska och miljömässiga i Lissabonstrategin.
- Vi hade en del dilemman beträffande den här balansen.

Dessutom talar han om hur EU ska fungera och rollerna.
- Framgångarna inom EU är summan av framgångarna inom medlemsstaterna.

Han säger att miljöproblemen är en tidsinställd bomb och att vi bara har 10-15 år på oss att uppnå 2-gradersmålet i klimatpolitiken och rekommenderar en rapport från Solana om klimatförändringarnas effekter på den globala säkerheten.
- Vi kan förebygga de mest drastiska konsekvenserna. Det är något som är helt realistiskt att förvänta sig i framtiden.

Ökade livsmedelspriser gör nu att fler blir fattiga men det är en fråga om fördelningspolitik.
- Restriktioner är inte lösningar. Lösningarna bygger på öppenhet. Och bättre och effektivare användande ny teknik är en viktig del, förklarar han. Och tar upp hur viktigt det är att komma överens om biobränslen bland annat.
- Vi måste vidta åtgärder på de delar av jordklotet där människor lider mest av fattigdom.

Inga kommentarer: