torsdag 8 maj 2008

Resultatet av mötet

Nu kommer biffen, det viktiga på mötet. Vi ska anta en text.

Sverige har en textsnutt som vill stoppa in som handlar om att fri rörlighet av tjänster är viktigt och vi erkänner att det finns skillnader i staternas olika arbetsmarknadsmodeller.

Diskussionen har handlat om bland annat minimilöner och lagstiftning och avtalen som också kan användas för att organisera sin arbetsmarknad. Det handlar om att skapa frihet och tydlighet i reglerna så att människor kan arbeta var de vill i Europa.

Litauen säger att de kan ställa upp på texten.
Ordförande tackar för den konstruktiva hållningen.
- Igår diskuterade vi länge och försökte komma fram till en kompromisstext, säger han.

Polen begär ordet.
- Den svenska delegationens förslag var något vi inte ville anta men den här versionen kan vi ta.

Ungern kommer sen.
- Jag tycker att svenska förslaget som inte är tillräckligt starkt men den kan vara en utgångspunkt för att arbeta vidare.

Alla tackar Slovenien för den utmärkta organisationen.
- Slovenien har bevisat att även ett inte allt för stort land kan skapa stora saker, säger en ledamot.

Texten är nästan redo att antas. Några småändringar dyker upp precis i slutet. Ordföranden vill inte ta upp dem. Motiveringen är att många säkert har avstått från att komma in med småändringar. Det här är saker som kommer att utvecklas.

När 27 länder kommer överens är det inte enkelt att få varje ord rätt. Den franska versionen har inte kommit fram ännu utan översätts medan vi talar.

- Innehållet återspeglar nu de åsikter som COSAC-mötet har. Det speglar våra åsikter, säger ordföranden.

Han får stöd från Storbritannien som hänvisar till arbetsordningen.

Och nu är allt antaget.

Inga kommentarer: