torsdag 19 april 2007

Klimatmärkning på väg

Föreningen Globe är till för miljöintresserade riksdagsledamöter (japp, jag sitter med i styrelsen). Vi rattade morgonens frukostmöte om ekologisk odling. Där fanns Torbjörn från SLU, Inger från ekologiska odlare och Lena, vd på KRAV.

Torbjörn förklarar att fria universitet är viktigt. Forskningens roll är att hjälpa till att reda upp.
- Vi kan skala bort en del flum och kvar finns bra saker, säger han.

Lena berättar att KRAV, med sina 29 ägare, tittar på tilläggsmärkningar för klimat och ursprung.
Det blir inte en märkning som håller i 15-20 år och som tar in alla parametrar som påverkar miljön och klimatet. Det ska vara en märkning av det som kunderna förstår och tycker är viktigt.
- Enkelt, tydligt och självklart, förklarar hon.

Ekologiskt och märkt mat är inne. Det märks.
- Vi kan inte längre hitta den typiska KRAV-kunden annat än att den bor i storstad. Det är där utbudet finns.

KRAV-kunden är mer eller mindre samma sak som medelkonsumenten. Fler vill visa sitt engagemang och handlar KRAV-märkt som livsstilsmarkör.
- Man vill visa den man är.

Inga kommentarer: