onsdag 18 april 2007

Gunilla inleder


Seminarium om klimat och miljö i förändring hålls av FAO, Folkpartiet har ordnat lokal här i riksdagen.

Statsrådet Gunilla Carlsson inleder. 80 procent av afrikaner som arbetar i jordbruket är kvinnor.
- vi ska satsa på landsbygdsutveckling och kvinnor. Ökad handel, kunskap och medvetenhet, säger Gunilla.

När det gäller klimatet måste vi samarbeta mer.
- konsekvenserna blir i högsta grad politiska.

Inga kommentarer: