lördag 29 augusti 2009

Jobb & välfärd

Voterar om propositionen jobb & välfärd.

Nu tycker vi att den kommunala skatteutjämningen, som betyder att kommuner som sköter sin ekonomi betalar till kommuner med dålig ekonomi, förändras så att staten tar ansvaret för det.

Dessutom har vi landat i texter om en rörlig arbetsmarknad och hur vi gör det enkelt för små och stora företag att nyanställa. "Det är viktigt att arbetsrätten stöder en ökad rörlighet på arbetsmarknaden vilket underlättar för små och medelstora företag att nyanställa."

Förslaget om rättsäkerhet för företagare, att skattebeslut inte drivs in direkt utan ska vinna laga kraft först gick igenom.

Stämman uttalar också att värnskatten på sikt ska avskaffas eftersom den är skadlig och en straffskatt.

Vi beslutar också om en riktigt bra utbildningspolitik, stöd för barn med läs- och skrivsvårigheter, mer frihet för kommunala skolor och vi vill nu ha tre terminer i högre utbildning.

2 kommentarer:

Unknown sa...

"Vi beslutar också om en riktigt bra utbildningspolitik, stöd för barn med läs- och skrivsvårigheter, "

HUR?
Vänligen
Tommy Wingren

Fia sa...

Hej Tommy! Hittade inte någon sammanfattning av besluten på moderat.se annat än snabbprotokollet. Men det kommer en justerad slutversion!