lördag 29 augusti 2009

Ansvar för Sveriges ekonomi


Debatten inleds av finansminister Anders Borg. Han beskriver krisen och arbetslösheten i världen, den har fördubblats. Vi utgår från verkligheten när vi lägger budget. Krispolitiken har haft en solid grund. Det är ordning på de offentliga finanserna.
- Vi tror på privat företagsamhet, betonar han. Krispolitiken har hanterats på ett ansvarsfullt sätt.

Inga kommentarer: