måndag 19 januari 2009

Civila samhället cashar upp

Niklas Zennström, känd från Skype, Joost och Kazaa ger pengar till mänskliga rättigheter klimatforskning genom Zennström Philantrophies.

- Vi hjälper varje organisation att bygga inflytande, inte bara i form av ekonomiska resurser, utan även i form av nätverk, forskning och innovativa idéer för att förverkliga förbättringar på miljöskyddsområdet. Vi hoppas att anslagen kommer att bidra med välbehövt stöd vid denna kritiska tidpunkt och vi ser fram emot att arbeta mer med dem, säger Niklas Zennström i ett pressmeddelande.

De som får "väsentligt" med pengar är:
  • Environmental Defense Fund lägger ner omfattande resurser på att skapa nya incitament för att inkludera utvecklingsländer i kampen för att kontrollera klimatförändringarna. De utvecklar också policys och uppmuntrar aktörer bakom stora utsläpp att agera mot klimatförändringarna. Anslaget kommer att möjliggöra en utveckling av organisationens internationella arbete.
  • Sustainability Institute har utvecklat en webbaserad internationell klimatsimulator för att stödja vetenskapsbaserade klimat- och energipolicys. Simuleringsprogrammet är ämnat för opinionsbildare, frivilligorganisationer och regeringar för att de ska förstå betydelsen av – och förfina – deras förhandlingsposition. Bidraget kommer att finansiera utvecklingen av simuleringsmodellen.
  • The Climate Group hjälper regeringar och företag att arbeta tillsammans mot en framtid med låga koldioxidutsläpp med hjälp av innovativa policys och affärsmodeller. Anslaget kommer att finansiera deras kärnverksamhet.
  • The Ashden Awards grundades 2001 för att uppmuntra användandet av lokal hållbar energi. Sex internationella utmärkelser delas ut till organisationer som har vidtagit innovativa och effektiva åtgärder för att öka utbudet av lokal ren energi eller för att förbättra energieffektiviteten. Anslaget kommer att sponsra ett av organisationens internationella pris.
  • The Prince of Wales’s P8 Group för samman ledande globala pensionsfonder och sovereign wealth funds för att marknadsföra miljövänliga investeringar. Gruppen koordineras av Cambridge-universitetets industriprogram och initiativet överses av den så kallade Prince of Wales’s Corporate Leaders Group on Climate Change. Anslaget kommer att möjliggöra ett samarbete för att öka kapitalflödet för investeringar i miljöfonder.

Inga kommentarer: