torsdag 5 november 2009

Leveranslista

Ok, jag förstår att målgruppen för inlägget om barlastvattenkonventionen är smal. Men viktig. Alla tre, eller möjligtvis fyra. Konventionen hjälper oss att komma till rätta med det miljöproblem som trots allt har tuffast namn: aqua aliens.

Men en hel del annat har också levererats i dagarna:

  • Lissabonfördraget såklart. Äntligen. Men det här kan ni redan.
  • Östersjöstrategin är på plats. Europaministern berättade i kammaren att vi börjar arbeta med den omedelbart!
  • EU har en samlad position inför Köpenhamn. Ingen picnic i parken att få till det där.
  • Telekompaketet är slutförhandlat och det blir ingen möjlighet till konstig avstängning från internet utan rättegång.
  • Tjänstedirektivet beslutades här i riksdagen igår. Det förenklar etablering och fri rörlighet i EU. Det handlar om administrativ förenkling, regler för etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänsteleverantörer, tjänstemottagarnas rättigheter och tjänsternas kvalitet. Plus bestämmelser om administrativt samarbete mellan EU-länderna.

Dessutom: Toppmöten en masse. Några har varit, andra planeras. Med USA, Indien, Ryssland, Brasilien och Kina. Och nu kvarstår bemanningsfrågorna i EU som säkert kommer ta mycket tid och kraft.

Inga kommentarer: