torsdag 5 november 2009

Andreas förklarar

Just nu pågår presskonferensen om regeringsbeslutet. Ser den på kontorstv:n.

- Jag var tveksam själv om de skulle kunna tillgodose miljökraven, säger Andreas Carlgren och går igenom ett antal olika miljöfrågor som han bockar av en efter en. En viktig fråga är minor och kemiska stridsmedel. Nio minor har hittats i området och två av dem behöver sprängas.
- Rörledningen går nu inte genom ett högriskområde för kemiska vapen, förklarar Andreas.

Övergödningen blir inte en fråga. De näringsämnen som berörs, de ligger bundna till sand och sediment.
- Trålningen ger hundratals gånger mer grumling än bygget av ledningen, säger Andreas.

Explosionsrisken är en annan fråga som kollats.
- Metan är en gas som är lättare än luft den tänds inte på och exploderar inte.

- Ingen svensk regering skulle bryta så mot internationell rätt som det skulle innebära att säga nej. Sverige är en rättsstat. Det här är en lagprövning som följer svensk och internationell rätt.

Inga kommentarer: