tisdag 31 mars 2009

Brev om äktenskap

I morgon röstar vi om äktenskapen. Det har kommit in några mail.

Såhär skriver Bertil:
"Jag är inte någon homofob men jag reagerar starkt på att man gör det onormala till norm i svenska samhället. Det är även en skymf för många av oss, som fortfarande anser att äktenskapet är ägnat endast för man och kvinna."

If skriver:
"Min ovilja mot samkönade äktenskap beror inte på homofobi, önskan att diskriminera, eller "så har vi aldrig gjort förut"-konservatism. Den beror på förtröstan att Gud vill alla mänskor väl! Och tyvärr även på en hel del statistik som visar att ostadiga äktenskap ger ostadiga barn."

Anders skriver:
"Kärleken är naturligtvis inte avskyvärd! Och Gud dömer aldrig den homosexuella driften eller läggning. Men enligt Gud själv är det den homosexuella utlevda handlingen som han är emot - enligt bibeln - både i GT och i NT - och oberoende av Kristi korsdöd för våra synder."

Med sån vänner behöver äktenskap inga fiender.

Inga kommentarer: