torsdag 27 september 2007

Motioner som jag INTE skriver

  1. Att införa förbud mot Crocs på öppen gata. Eller som de heter på svenska: Foppatofflor.
  2. Att alla riksdagsledamöter som skriver motioner om att elever ska ha mer idrott på schemat själva måste delta i idrottslektionerna på valfri högstadieskola. Hela terminen. Friluftsdagarna också. Och få betyg på sina insatser.
  3. Att införa begränsningstid för trubadurer med dålig musiksmak och totalförbjuda dem på trevliga efterfester. Och punktskatt på Hotel California.

Men jag är ju liberal så jag låter bli.

Testade några av idéerna på gruppledar-Lars. Han var inte road.

Inga kommentarer: