lördag 1 september 2007

30 kronor och en euro


Så mycket finns nu i presidiets svärkassa. Stämman är i full gång och ibland svallar känslorna i talarstolarna.

Inga kommentarer: