fredag 28 augusti 2009

Klimatdebatt med lärarblick

Har gjort mitt inlägg och var tvungen att schhhhha på de som stod längst bak. Och nästan be ordförande Margareta ge dem lärarblicken - som jag har lärt mig av min mamma. Blängde lite.

- Klimatförändringarna är inte sanning, det är vetenskap. Vetenskap är inte heller sanning men så nära sanning man kan komma, säger Christofer Fjellner. Och sen säger han att vi arbetar vidare, blir bredare och att partistyrelsen ska ta tillvara det arbete som miljöarbetsgruppen gjort.

Inga kommentarer: