onsdag 17 december 2008

Lex Sundbyberg

Idag presenteras förslag från grundlagsutredningen.

En av nyheterna är att det blir tillåtet med kommunala extraval. Så bra för demokratin. Äntligen.

Aldrig mer vill vi hade det som i Sumpan där socialdemokraterna styr fastän de inte är valda.

3 kommentarer:

Mattias Lönnqvist sa...

Fast det är tveksamt om den här ändringen hade hjälpt i Sundbyberg eftersom enskilda ledamöter fortfarande kan byta sida och den lagprövning som gjorts av kommunallagen i det här fallet visar att man rent lagligt får agera i Sundbyberg.

Det hade alltså inte spelat någon roll för Sundbyberg huruvida vi hade kunnat utlysa ett lokalt nyval.

Fia sa...

Hej Mattias!

Åjo. Det kunde ha hjälpt eftersom valresultatet inte efterlevs. Ett extraval kunde ha klargjort vem som ska styra.

Du har helt rätt om lagligheten. Men som vanligt är det skillnad på vad som är lagligt rätt och vad som är moraliskt rätt.

Men det finns såklart inga garantier för att inte människor byter parti efter ett val. Men då tycker jag att det är demokratiskt att avgå - om man inte är personvald.

Mattias Lönnqvist sa...

Jag håller med om att det moraliskt korrekta -- om man inte är personvalskryssad -- är att avgå, och situationen i Sundbyberg hade aldrig uppstått om Spira hade haft lite moralisk ryggrad, eller om sossarna hade uppvisat någon form av politisk heder.

Det jag påpekar är att om de personer och partier som är inblandade inte vill respektera valresultatet så hjälper inte kommunala nyval. Det är fortfarande en bra lagändring, men den hade inte hjälpt.

Det som hade hjälpt är en förändring av kommunallagen 4 kap 10 a §, så att den rätten inte hade behövt tolka paragrafen, utan istället hade kunnat fastställa det som var intentionen med den paragrafen, dvs att den behandlar när ett parti lämnar en majoritet och inte ledamoter.

I Sundbyberg hade vi aldrig kunnat få 2/3-dels majoritet för ett nyval eftersom socialdemokraterna (som har mer än en tredjedel av rösterna) inte var intresserade av att följa folkviljan utan istället var mer sugna på att ta makten när väljarna hade varit ofina nog att rösta bort dem.