lördag 20 september 2008

Skogsskydd i DN idag

Sveaskog avsätter 70 000 hektar. Mycket bra kommunicerat av Andreas.

2 kommentarer:

Lars sa...

När jag läser att regeringen tänker skära ner det viktiga anslaget för att skydda skog i naturreservat blir jag bekymrad, för att inte säga beklämd. Det finns en rad olika vetenskapliga och sakliga faktaunderlag som visar situationens allvar och behovet av ökade åtgärder och högre anslag (ArtDatabankens rödlista, SOU 1997:98 Skydd av skogsmark, Skogsstyrelsens utvärdering av riksdagens miljömål, Statskontorets utredning av miljömålet "Levande skogar" 2007 etc etc). Vetenskapen har visat att runt 10 % av skogen i hela landet behöver avsättas permanent för att skogens levande mångfald ska kunna bevaras. Det är samtidigt en fråga om våra möjligheter till naturupplevelser. Skog som kalavverkats går inte att ersätta på flera hundratals år, bara ett boträd för kungsörn, som exempel, är i snitt över 300 år. Istället för att minska möjligheterna borde man öka ansträngningen innan det blir för sent. Även om det är bra att Sveaskog avsatt 70 000 hektar är inte problemet löst. Även LRF Skogsägarna har kritiserat planerna på sänkta anslag (24 oktober 2007). Det är logiskt, det kan inte vara i deras intresse att minska chansen till ersättning. Är du beredd att bidra till ett bibehållet eller ökat anslag för skogsskydd, eller bortser du från faktaunderlagen?
Undrar
Lars Andersson, Luleå

Fia sa...

Hej Lars! Som du vet är biologisk mångfald den största budgetposten och det är ingen som sagt att vi klarar arealmålet i och med avsättningen från Sveaskog. Men vi har aldrig varit närmare. Socialdemokaterna har inte tagit ansvar för det här miljömålet heller utan låtit tiden gå utan att lägga tillräckliga resurser på att uppfylla det. Vi leverer just 70 000 hektar. Ingen annan regering har gjort något liknande.