tisdag 9 september 2008

Vi sopar mattan med s+v+mp

Bit för bit ur budgeten släpps nu. Nyss kom klimatdelen.

Vi leverarar ett kraftfullt åtgärdspaket inom klimat- och energiområdet med nya satsningar på över 3 miljarder kronor. Till det kommer en särskild satsning på klimatbistånd på cirka 4 miljarder kronor.

Regeringen skriver att satsningarna på klimat och energi fokuserar på kostnadseffektiva åtgärder för att uppnå Sveriges mål i EU:s energi och klimatpaket:
- Kommersialisering och spridning av ny energiteknik
- Klimatinvesteringar i andra länder
- Snabbare planprocesser för ny, hållbar elproduktion
- Förlängda insatser för energieffektivisering
- Anpassning av Sverige till effekterna av ett varmare klimat

Lysande.

Inga otäcka, tunga, socialdemokratiskt statliga investeringsbidrag där politiker väljer teknik. Nu blir det riktig politik.

Senare i höst kommer klimat- och energiproposition, där allt blir upplyst.

Näringspolitik är miljöpolitik. Och biståndspolitik är miljöpolitik. Miljönyttan är det som räknas.

Inga kommentarer: