tisdag 8 maj 2007

Första klimatträffen

I morgon är det första mötet med Klimatberedningen. Vi börjar med att prata om IPCC:s tredje rapport, summary for policymakers.

Kommer mer om mötet här imorgon. Så intressant. Nu gör vi saker!

Det är en del att leverera till den 15 januari nästa år. Det här ska vi klara av:
  • bedöma möjligheten att nå det nationella målet för perioden 2008-2012 samt belysa vilka ytterligare insatser som eventuellt kan komma att krävas.
  • lämna förslag till nationella mål för utsläpp av växthusgaser till 2020 och 2050.
  • lämna förslag på handlingsplaner med åtgärder och styrmedel för att uppnå de föreslagna målen.
  • lämna förslag på hur de flexibla mekanismerna samt ökat upptag av växthusgaser i skog och mark kan komplettera målet för perioden.
  • förbereda underlag för Sveriges position i kommande förhandlingar om framtida åtaganden om minskade utsläpp av växthusgaser i förhållande till EU respektive internationellt, inklusive gentemot utvecklingsländerna.
  • lämna förslag avseende en eventuell utvidgning av EU:s handelssystem till fler sektorer, inte minst vad gäller effektivitet i miljöstyrning i relation till andra styrmedel, statsfinansiella konsekvenser och konsekvenser för svensk industris konkurrenskraft.
  • ge underlag för hur Sverige kan bidra till en global överenskommelse om en effektiv framtida klimatregim med förutsättningar att leva upp till klimatkonventionens långsiktiga mål att undvika farlig mänsklig klimatpåverkan.

Inga kommentarer: