onsdag 16 juni 2010

Bokreplik

Lars Ohly väljer att propagera för boken jämlikhetsanden i sin replik. Trots att vi har lägst inkomstskillnader i världen.

Replikväxlingen handlar om vad skattepengar ska gå till.
- Det är ett vägval, Lars Ohly, man har inte pengar till allt, säger Fredrik.

Arbetslinjen gäller. Arbeten som tidigare var kommunala eller i landstingen sker nu i enskild regi.
- Menar de rödgröna i sina ständiga beskrivningar om att jobben minskat att dessa människor inte jobbar?
- Jag hävdar bestämt att jag har en jobbpolitik, säger Fredrik. Vi har fört Sverige genom en ekonomisk kris.

Ingen från oppositionen förklarar vad de gjort annorlunda. Och den viktiga frågan svarar de inte på:
- Hur säkrar vi att detta inte övergår i långvarig arbetslöshet?

Inga kommentarer: