onsdag 16 juni 2010

Allians för arbete

- Vi har byggt upp ett föregångsland, säger Fredrik.

Det finns fortsatt brister i den svenska välfärden som i sjukvården och svenska skolan. Vi byter till en kunskapslinje. Vi har börjat arbetet och vill fortsätta nästa mandatperiod.

- En allians för arbete. En allians för kunskaper. Mot det står ett ofärdig rödgrönt alternativ.

Vägvalet står mellan arbetslinjen och bidragslinjen.

Inga kommentarer: