torsdag 18 mars 2010

Just nu: kammarfoajén

Det är torsdag eftermiddag. De flesta ledamöter har åkt hem till sina valkretsar. Men vi jobbar fortfarande. Debatten i kammaren går just från biologisk mångfald till jordbrukspolitik.

Det är lite oklart vad som föreslås av de tre oppositionspartierna för att bevara den biologiska mångfalden. Vänsterpartiet föreslår att miljöpolitik och jordbrukspolitik ska kopplas samman. Men vår sida tycker inte att vänsterpartiet har så stor trovärdighet i de frågorna, även om det Jacob säger låter bra.

Vi är tydliga på att politiken handlar om att få alla att samarbeta. Skötselavtal och utbytesmark och även full ersättning för markägare när någons mark tas i anspråk är sånt vi föreslår.

Lars Hjälmered företräder oss i debatten och förklarar att om den enda lösningen bara handlar om statligt ägande så blir politiken onödig.
- Det finns ju länder där man prövat det. De är inga föregångare på miljöområdet.

Jordbruksdebatten kickar igång. Socialdemokraterna har just gjort en inlägg som inte handlar någonting om det betänkande som vi ska debattera. Trist, men jag förstår att de hellre vill prata om annat än sin brist på alternativ. Och så har han fel om mjölkpriset. Branschen är i kris men Sverige stod emot i EU-samarbetet och hindrade subventioner och protektionism.
- Jag är upprörd på grund av de direkta felaktiga påståendena, säger en upprörd Folkpartist vid kaffemaskinen, som tog en sväng förbi kammaren bara därför. Vår Eskil ger man sig inte på ostraffat.

Inga kommentarer: