fredag 17 april 2009

No more CAP

Mjölkbranschen har kris. Läser i Fri Köpenskap att mjölken är en klimatbov, att Arla varslar 250-300 personer och att företaget kommer importera dansk mjölk. Arlas varumärke har förlorat i anseende står det också i papperstidningen. Andra mjölkföretag går på knäna.

Mjölkkvoterna är en stor jordbrukspolitisk fråga. På tisdag uppvaktas utskottet av Sveriges Mjölkbönder om beteskrav på mjölkkor. Tidigare i våras träffade vi också andra mjölkbönder som har stora problem med lönsamheten.

Nu är det snart EU-nämnd där vi pratar om att förbättra CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken. Men den borde bara tas bort. Den funkar inte. Den ger en falsk lönsamhet som baseras på bidrag. Och därför kan inte marknaden anpassa sig efter kundernas efterfrågan.

Inga kommentarer: