torsdag 5 februari 2009

Klimatberedningens 38 blev 40

- Det nationella målet på 40 procents utsläppsminskningar gör Sverige unikt ambitiöst i Europa när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser, säger Andreas Carlgren, vår miljöminister.

Målet om 40 procent avser den icke-handlande sektorn, alltså allt som inte ingår i EU:s handel med utsläppsrätter, och betyder en minskning av klimatgaser med 20 miljoner ton i förhållande till 1990 års nivå. Till 2050 ska inte Sverige ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
  • Två tredjedelar av målet ska uppnås i Sverige och en tredjedel i form av investeringar i andra EU-länder eller gröna investeringar i utvecklingsländer.
  • Utsläppsminskningar i svenska företag som omfattas av EU:s utsläppshandel räknas inte in i målet.
  • Nationellt beslutade utvecklade ekonomiska styrmedel ska minska utsläppen med 2 miljoner ton.
  • Mål sätts upp för att Sverige år 2030 bör ha en fossiloberoende fordonspark och för att svensk industri ska vara världsledande i omställningen, bland annat genom utveckling av hybridfordon, elbilar och biodrivmedel.
  • Strategierna för att nå klimatmålet presenteras i den klimat- och energipropositionen som kommer 17 mars.

Bra att veta:

Klimatberedningen, där jag var med, landade på ett förslag på en minskning mellan 35-38 procent och då satt vi och räknade ton och åtgärder. Nu har vi också en energipolitik som hjälper oss med mer kolsnål energi. Den förra S-regeringen bedömde i klimatpropositionen våren 2006 att utsläppen av växthusgaser behövde minska med 25 procent. I beredningen var de tre oppositionspartierna bara överens om siffran 40 procent men inte om hur denna skulle uppnås. Det är de fortfarande inte. Men, som sagt, på måndag börjar deras arbetsgrupper jobba.

Inga kommentarer: