fredag 22 oktober 2010

Klimatföregångsland

Idag skriver jag och kollegan Lars Hjälmered i GP om hur Alliansen sätter fokus på miljön. Vi levererar helt enkelt. Plus att vi fortsätter förnya politiken.

Trots att Sverige har den kanske mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i världen, med konkreta åtgärder för att fasa ut fossil energi och med tydliga mål för minskade utsläpp, ska vi inte slå oss till ro. Vi måste även framöver ta täten internationellt och visa att tillväxt och miljö- och klimatsmart politik i allra högsta grad är förenligt.


(...)
En ny mandatperiod har precis börjat och nu ska vi se till att miljö- och klimatfrågorna varken tappar fart eller betydelse. Tillsammans fortsätter vi nu arbetet med att göra Sverige till ett föregångsland när det gäller smarta miljö- och klimatlösningar.

Inga kommentarer: