tisdag 2 december 2008

Good climate for talks

Poznanmötet är igång. Nyheter och information finns att hitta lite här och var. Greenpeace-Anders bloggar därifrån och har redan kartlagd den kommunala sloganen. Den som läser hela inlägget får en bra bild av vägen dit också.

Inga kommentarer: