måndag 7 januari 2008

Kvalificerad?

Bland alla enkäter kom en om social bakgrund. Den kommer från en gammal bekant, SSU-Daniel, en glad socialist som satt i samma nämnd som jag för flera år sen.

De vill att vi riksdagsledamöter ska berätta vilken klass vi kommer från. Det här har vi att välja på:
  • Okvalificerad arbetarklass
  • Kvalificerad arbetarklass
  • Okval lägre tjänsteman
  • Kvalificerad Lägre tjänsteman
  • Högre tjänsteman
  • Företagare
  • Jordbrukare
Även om jag ville så kan jag inte svara. Vad är egentligen en "okval lägre tjänsteman?" Nu är mamma är speciallärare och pappa är fältassistent. Jag är stolt över dem båda men vet inte var de hamnar i Daniels lista. Pappa var ju fritidsgårdsföreståndare förut men det var kommunalt, nu kör de ju eget företag.

Men det riktiga problemet här är att klassbegreppen vi har att välja på här handlar bara om yrket. Vi människor är mer än yrkesidentiteten. Doktor Kosmos, kända från alkoholkommitten, är tydligare i popvänsterdängan Borgarsvin. Tycker du dagens ungdom talar slarvigt, älskar du keramik och kan stava till creme fraiche så är du just... ett borgarsvin. Inget om jobbet. De jobbar väl inom media själva.

Ja, ja. Enkäten tar inte slut där, tyvärr. Sen kommer att par frågor till. Bland om annat nuvarande klasstillhörighet där vi får välja på samma lista. Trixigt för alla som inte haft ett riktigt jobb utan enbart gjort uppdragskarriär.

Sista frågan handlar om jag tycker det är relevant att använda klassbegreppet. Och eftersom jag inte tycker det så har jag bara svarat på den.

Inga kommentarer: